Werken in het buitenland
Maak de sprong met Globaljobbing

21 februari 2010

Verhuizen

De laatste jaren zijn Nederlanders steeds meer bereid om te reizen of te verhuizen voor hun baan. Waar een aantal jaar geleden nog een dalende trend was waar te nemen, komt nu naar voren dat werkzoekenden steeds meer bereid zijn om te verhuizen voor die perfecte baan. In 2005 was 48% van de beroepsbevolking nog bereid om te verhuizen, en 2010 was dit gedaald naar 35%. Maar de verhoudingen zijn gedraaid en in 2011 is 50% bereid om te verhuizen. Ook het aantal werkzoekenden dat interesse heeft voor werken in het buitenland is toegenomen. Tevens kwam uit dit onderzoek naar voren dat hoogopgeleiden en jongeren minder honkvast zijn dan ouderen en laagopgeleiden. Bron: PwC

Meer informatie